2021 - სეზონო

პოლონეთი: 

N

Date

City

Theatre

Tickets

1

09/10/2021

Warszawa

Matecznik Mazovsze

Buy Tickets

2

10/10/2021

Suwałki

Sok

Buy Tickets

3

11/10/2021

Olsztyn

Filharmonia

Buy Tickets

4

12/10/2021

Bielsko Biała

BCK

Buy Tickets

5

13/10/2021

Rzeszów

Filharmonia

Buy Tickets

6

14/10/2021

Białystok

Opera Filharmonia

Buy Tickets

7

16/10/2021

Sosnowiec

Teatr Muza

Buy Tickets

8

17/10/2021

Łódż

Teatr Wielki

Buy Tickets

9

18/10/2021

Krakow

Krakow Opera

Buy Tickets

10

19/10/2021

Chorżów

Teatr Rozryawki

Buy Tickets

11

20/10/2021

CIESZYN

Teatr Im. A. Mickiewicz in Cieszyn

Buy Tickets